Bitcoin law uk


În acest sens, este necesară în special o nouă clarificare a domeniului de aplicare al scutirilor pentru operaţiunile financiare. II — Cadrul juridic 2. În măsura în care Curtea a interpretat această din urmă dispoziţie, interpretarea poate fi aplicată şi în prezenta cauză.

Legalitatea monedei bitcoin după țară sau teritoriu - Wikipedia

În legislaţia suedeză se regăsesc dispoziţii corespunzătoare prevederilor din dreptul Uniunii menţionate mai sus. III — Litigiul principal 6. Preţul unei unităţi bitcoin se calculează în funcţie de cursul de schimb indicat de o anumită platformă virtuală de schimb, la care se adaugă, respectiv din care se scade un anumit procent cu titlu de contraprestaţie pentru intermedierea schimbului.

bitcoin law uk

Potrivit constatărilor instanţei de trimitere, bitcoin este acceptată ca mijloc de plată de către anumite persoane bitcoin law uk profesionişti care desfăşoară activităţi comerciale pe internet.

Monedele bitcoin sunt stocate sub formă de date informatice pe calculatorul unui utilizator bitcoin sinhala al unui alt prestator de servicii, iar transferul se realizează numai electronic. Această monedă nu provine de la un anumit emitent, ci este creată pe internet cu ajutorul unui algoritm programat de către o persoană încă necunoscută.

Bitcoin nu este prevăzută ca mijloc de plată în legislaţia niciunui stat. Înainte de a-şi începe activitatea, domnul Hedqvist a solicitat Comisiei de Drept Fiscal suedeze Skatterättsnämnd un aviz prealabil pentru a şti dacă trebuie sau nu trebuie să plătească TVA pentru operaţiunile de vânzare-cumpărare de monedă bitcoin descrise mai sus. În acest aviz, vânzarea-cumpărarea de monedă bitcoin a fost calificată drept serviciu prestat cu titlu oneros, care este însă scutit, întrucât bitcoin este un mijloc de plată utilizat asemenea celorlalte mijloace legale de plată.

Administraţia financiară suedeză a atacat în bitcoin law uk acest aviz. IV — Procedura în fața Curții 9. În procedura în faţa Curţii au depus observaţii scrise cu privire la aceste întrebări autoritatea fiscală suedeză Skatteverketdomnul Hedqvist, Republica Federală Germania, Republica Estonia şi Comisia Europeană.

bitcoin law uk

V — Apreciere juridică Prezenta cauză are ca obiect două probleme diferite. Pe bitcoin law uk o parte, este vorba despre caracterul impozabil al operaţiunilor de schimb, aşadar despre problema dacă această activitate constituie o operaţiune impozabilă prevăzută de Directiva TVA litera A de mai jos.

Pe de altă parte, în situaţia în care se va constata că operaţiunile de schimb sunt impozabile, este necesară clarificarea problemei dacă sunt într-adevăr supuse taxei, adică dacă nu sunt scutite litera B de mai jos.

bitcoin law uk

A — Schimbul de bitcoin law uk bitcoin ca serviciu prestat cu titlu oneros Prin intermediul primei întrebări preliminare, instanţa de trimitere doreşte să ştie dacă activitatea pe care intenţionează să o desfăşoare domnul Hedqvist trebuie considerată o prestare de servicii cu titlu oneros în sensul articolului 2 alineatul 1 litera c din Directiva TVA şi, astfel, dacă este supusă în principiu taxei pe valoarea adăugată.

Într-o chestiune similară, în cauza First National Bank of Chicago, Curtea a hotărât deja că schimbul bitcoin law uk, în cadrul căruia o bancă stabileşte cursuri de schimb diferite pentru vânzarea şi cumpărarea respectivelor monede, reprezintă un serviciu cu titlu oneros 3.

  1. Obțineți gratuit 0 001 btc
  2. Tradingviev zec btc
  3. Это место ничуть не хуже всякого другого для того, чтобы приступить к поиску.
  4. Олвин этого и ожидал.
  5. Сумерек не .

În acel caz, serviciul impozabil prestat de bancă a constat numai în activitatea de schimb, iar nu şi în transferul monedelor propriu-zise. Astfel, Curtea a considerat că acest transfer nu constituie nici o livrare de bunuri, nici o prestare de servicii, întrucât monedele reprezintă mijloace legale de plată 4. În ceea ce priveşte serviciul de schimb impozabil, Curtea a considerat că, în principiu, sunt efectuate cu titlu oneros schimburile în care există o bitcoin law uk de preţ între preţul de cumpărare şi preţul de vânzare al respectivelor valute.

Această hotărâre se bazează pe faptul că transferul mijloacelor legale de plată nu îndeplineşte ca atare condiţiile necesare pentru a fi considerat o operaţiune supusă TVA-ului 5. Dimpotrivă, acesta nu poate fi, în principiu 6decât o contraprestaţie pentru o operaţiune taxabilă, întrucât taxa pe valoarea adăugată este o taxă percepută asupra consumului final de bunuri 7.

Spre deosebire de aur sau de ţigări, de exemplu, care sunt sau au fost folosite în mod direct sau indirect ca mijloc de plată, mijloacele legale de plată moderne nu prezintă în principiu nicio altă posibilitate de utilizare practică decât aceea a unui mijloc de plată.

Funcţia lor se limitează în cazul unei operaţiuni la a facilita schimbul de bunuri în economia națională; în această calitate, ele nu sunt însă consumate sau utilizate ca bunuri. Ceea ce este valabil în cazul mijloacelor legale de plată, ar trebui să fie valabil şi pentru celelalte mijloace de plată care îndeplinesc exclusiv această funcţie.

Chiar dacă asemenea mijloace de plată pure nu sunt prevăzute de lege şi nu sunt supravegheate, ele îndeplinesc totuşi, din perspectiva taxei pe valoarea adăugată, aceeaşi funcţie ca mijloacele de plată legale; prin urmare, în concordanţă cu principiul neutralităţii fiscale — în ipostaza sa de principiu al egalităţii de tratament 8 —, acestea trebuie tratate în principiu în acelaşi mod. Această concluzie este în concordanţă cu jurisprudenţa.

Potrivit constatărilor instanţei de trimitere, şi monedele bitcoin reprezintă un bitcoin law uk de plată pur.

Singurul scop în care acestea sunt deţinute este acela de a fi folosite la un anumit moment la rândul lor ca mijloace de plată.

Prin urmare, în scopuri privind aplicarea TVA-ului asupra operaţiunilor, acestea trebuie tratate la fel ca mijloacele legale de plată.

30 mai 2017

Rezultă, aşadar, că jurisprudenţa din Hotărârea First National Bank of Chicago trebuie aplicată şi la moneda bitcoin. Transferul acesteia nu reprezintă ca atare o operaţiune impozabilă. Dar întrucât domnul Hedqvist intenţionează să cumpere şi să vândă moneda bitcoin în schimbul coroanelor suedeze, operaţiune al cărei preţ este prevăzut cu un adaos faţă de cursul de schimb al unei anumite burse electronice, activitatea sa o include şi pe aceea de prestare de servicii cu titlu oneros conform bitcoin law uk 2 alineatul 1 litera c din Directiva TVA, sub forma unui schimb.

B — Scutirea schimbului de monedă bitcoin În al doilea rând, trebuie să se clarifice problema dacă serviciul constând în schimbul de bitcoin law uk bitcoin în coroane suedeze reprezintă o operaţiune scutită în conformitate cu articolul alineatul 1 din Directiva TVA. În ordonanța de trimitere sunt enumerate în mod întemeiat ca scutiri relevante în speţă operaţiunile de la literele de şi f din directiva menţionată.

În continuare, vom analiza aceste operaţiuni în ordine inversă. Operaţiuni cu valori mobiliare btcz rentabilitate litera f ] Cu toate acestea, astfel cum a stabilit Curtea, articolul alineatul 1 litera f din Directiva TVA cuprinde numai drepturi de proprietate asupra unei persoane juridice, creanţe împotriva unui anumit debitor, precum şi drepturile aflate în bitcoin law uk cu aceste drepturi Nici coroana suedeză, nici bitcoin nu intră în vreuna dintre aceste categorii.

Prin urmare, scutirea prevăzută la articolul alineatul 1 litera f din Directiva TVA nu este aplicabilă în prezenta cauză. Operaţiuni cu mijloace de plată [ litera e ] În continuare, se ridică problema dacă este aplicabilă scutirea prevăzută la articolul alineatul 1 litera e din Directiva TVA.

Prima condiţie care trebuie îndeplinită pentru a opera scutirea este existenţa unei legături cu mijloacele de plată, indiferent dacă sunt sau nu sunt sub formă de numerar. Formularea este, cu siguranță, largă, întrucât în cele din urmă orice operaţiune plătită cu bani priveşte şi un mijloc de plată.

Acest lucru este valabil şi în situaţia în care s-ar fi dorit să se impună — corespunzător jurisprudenţei relative la scutirea prevăzută la articolul alineatul 1 litera f din Directiva TVA privind operaţiunile cu valori mobiliare 13 — condiţia ca operaţiunea să fie de natură să dea naştere, să modifice sau să stingă drepturile şi obligaţiile părţilor referitoare la mijloacele de plată.

Atracția crypto valutelor și inevitabila impozitare

Este însă clar că această scutire nu poate fi aplicată în măsura în care doar una dintre părţile implicate într-o tranzacţie transferă mijloace de plată, în timp ce cealaltă parte furnizează bunuri sau prestează servicii.

În acest caz, transferul mijloacelor de plată reprezintă contraprestaţia pentru o livrare de bunuri sau pentru prestarea unor servicii. În cazul în care scutirea s-ar aplica unui astfel de transfer unilateral de mijloace de plată, toate operaţiunile, cu excepţia operaţiunilor de schimb, ar fi scutite de la plata TVA-ului. Scutirea poate fi însă aplicată în acele cazuri precum cel din speţă, în care un mijloc de plată este schimbat cu titlu oneros într-un alt mijloc de plată.

Meniu de navigare

Operaţiunea taxabilă este în aceste cazuri — aşa cum am arătat 14 — serviciul reprezentat de schimb. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte prezentul caz referitor la schimbul de coroane suedeze, care în Regatul Suediei reprezintă un mijloc legal de plată, şi de monede bitcoin, care nu sunt bitcoin law uk ca mijloc legal de plată în niciun stat, se ridică următoarea întrebare: este necesar ca ambele monede între care se face schimbul să fie recunoscute ca mijloace legale de plată?

Articolul alineatul 1 litera e din Directiva TVA nu oferă un răspuns neechivoc la această întrebare. Astfel, potrivit redactării textului în limba engleză, ar fi suficient şi să existe un schimb în care numai una dintre părţi foloseşte un mijloc legal de plată, precum, în speţă, coroana suedeză.

Într-o modalitate și mai largă este formulată versiunea în limba finlandeză, care nu impune condiția ca valuta să fie un mijloc legal de plată, spre deosebire de lidl btc sau monede Astfel, toate celelalte monede, inclusiv monedele virtuale precum bitcoins, având alte forme decât în numerar, ar putea fi scutite de taxă.

26 Bitcoin Romania ideas | bitcoin, blockchain, what is bitcoin mining

În plus, versiunea în limba italiană pune în discuţie chiar şi aspectul dacă mijloacele de plată între care are loc schimbul trebuie într-adevăr să aibă statut legal.

Astfel, potrivit acestei versiuni, este determinant efectul liberatoriu al mijlocului de plată.

Atracția crypto valutelor și inevitabila impozitare 30 mai Daniel Petre, Director Deloitte România Acolo unde există potențial de a colecta sume la buget statul va interveni prin impozitare mai devreme sau mai târziu.

Totuşi, şi moneda bitcoin poate avea efect liberatoriu, dacă părţile au convenit astfel. Având în vedere diferenţele dintre versiunile lingvistice, problema legată de mijlocul de plată la care se referă scutirea prevăzută la articolul alineatul 1 litera e din Directiva TVA poate fi soluţionată numai prin raportare la finalitatea acestei scutiri În acest sens, în speţă este necesar să se examineze numai aspectul dacă schimbul unui mijloc legal de plată într-un mijloc de plată pur, dar care nu este prevăzut de lege, este acoperit de finalitatea scutirii în discuţie.

În orice caz, are caracter de operaţiune financiară şi schimbul de mijloace de plată pure în care este implicat — precum în speţă — numai un mijloc legal de plată. Această concluzie rezultă chiar şi numai din faptul că, astfel cum am arătat în cele ce precedă 19transferul unui mijloc de plată pur îndeplineşte în contextul taxei pe valoarea adăugată numai funcţia de plată. Cu toate acestea, Curtea nu s-a pronunţat până în prezent cu privire la finalitatea specifică a scutirii de la litera e a articolului alineatul 1 din Directiva TVA bitcoin law uk face obiectul interpretării în speţă.

Scutirea de TVA are întotdeauna ca urmare reducerea costurilor aferente prestaţiei respective.