Bitcoin trading limited sirketi, Decizie din - Legislaţie Europeană - iLegis


bitcoin trading limited sirketi

În cursul perioadei de 3 ani, limitele cantitative pentru fiecare întreprindere pentru introducerea anuală pe piață a hidrofluorocarburilor vor fi ulterior stabilite și alocate anual pe baza valorilor de referință individuale ale întreprinderilor în conformitate cu anexa VI la Regulamentul UE nr. Această regulă nu ar trebui să se aplice dacă întreprinderea a introdus hidrofluorocarburi pe piață pe baza cotei, care include cota transferată întreprinderii respective în conformitate cu articolul 18 alineatul 1 din Regulamentul UE nr.

bitcoin trading limited sirketi

În acest din urmă caz, ar bitcoin trading limited sirketi luată în considerare perioada care începe înîntrucât cota transferată a fost inițial utilizată pe baza introducerii pe piață în anii anteriori. Dacă beneficiarul beneficiarii real i nu indică altfel, întreprinderea unică pentru care se stabilește valoarea de referință unică pentru toate întreprinderile cu același aceiași beneficiar i real i este întreprinderea cu același aceiași beneficiar i real i care a fost înregistrată prima în registrul instituit pe baza articolului 17 din Regulamentul UE nr.

În acest scop, valoarea de referință a importatorului sau a producătorului considerat ca fiind întreprinderea unică cu același aceiași beneficiar i real i ar trebui stabilită ca fiind suma valorilor de referință individuale determinate pentru fiecare întreprindere cu același aceiași beneficiar i real i.

bitcoin trading limited sirketi

Articolul 2 Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie și expiră la 31 decembrie Articolul 3 Prezenta decizie se adresează următoarelor întreprinderi: Numărul de identificare din registru Denumirea și adresa întreprinderii.